DOSTAWA:

Koszt dostawy naszych produktów wynosi:

- przy płatności przelewem tylko 19,00 zł.

- przy płatności za pobraniem tylko 29,00 zł.


NA SKRÓTY:

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich naszych materacy w jednym miejscu.

PRZEGLĄDAJ

Warunki gwarancji

 1. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji od daty wydania produktu kupującemu. Dodatkowo producent udziela 25 lat gwarancji na sprężyny kieszonkowe.
 2. Sposób i miejsce dokonania naprawy produktu ustala gwarant. Usunięcie usterek następuje w fabryce wyjątkowo, tylko wówczas, gdy naprawa nie jest możliwa w domu Kupującego. O ile Kupujący odmówi naprawy w domu wówczas pokryje w całości koszty transportu mebli.
 3. Producent zapewnia dobrą jakość i właściwie funkcjonowanie mebla przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Sposób użytkowania produktu jest dołączony do zamawianego przedmiotu.
 4. Przy sprzedaży, celem sprawdzenia jakości, meble powinny być rozpakowane przez zamawiającego podczas odbioru zamówienia z transportu lub okazane kupującemu przy wydaniu na sklepie, w celu udowodnienia zgodności towaru z umową.
 5. W meblach mogą występować różne odcienie tkaniny w zależności od kąta padania oświetlenia naturalnego i sztucznego, co nie jest wadą podlegającą reklamacji.
 6. W przypadku domawiania towaru, należy liczyć się z tym że, materiały obiciowe mogą różnić się nieznacznie odcieniem (mogą występować różnice w poszczególnych partiach materiału).
 7. Gwarant w terminie 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego zawiadomi kupującego, że złożona reklamacja jest lub nie jest zasadna, lub zgłosi się do kupującego w celu oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu i terminu załatwienia reklamacji.
 8. Odebranie karty gwarancyjnej przez kupującego przy zakupie mebli jest równoznaczne z dokonaniem odbioru ilościowego i jakościowego i nie stwierdzeniem uszkodzeń lub braków zewnętrznych.

Gwarancją producenta nie są objęte:

 • wady, uszkodzenia widoczne przy zakupie
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przewozu bądź przenoszenia produktu, oraz złego montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności
 • uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania i konserwacji, jak również po stwierdzeniu napraw przez osobę nieupoważnioną przez firmę producenta
 • wady i uszkodzenia w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie
 • szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta

Gwarancja

Opis elementu Gwarancja